2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Former members
Nguyen Dinh Dang | OF@fB@_
Takumi Doi | y g
Makiko Nio | m ^Iq
Tsukasa Tada | c i
Kazuya Mameda | c a
Matthias Berwein | Matthias Berwein
Yuta Sekino | ֖ T
Haozhao Liang |
Tetsuo Hatsuda | c Nj
Yoshimasa Hidaka | `
Pascal Naidon| lh pXJ
Takahiro Doi | y F
Shinya Gongyo | T
Christiane Schmickler | Christiane Schmickler
Enrico Rinaldi |Enrico Rinaldi
Hiroyuki Tajima | c TV
Tomoya Hayata | c q
Takumi Iritani | J
Di-Lun Yang | k N
Zhongming Niu | Zhongming Niu
Min Shi | Min Shi
Le Than Phuc | Le Than Phuc
Shihang Shen
Ryutaro Fukuda | c Y
Noriaki Ogawa | O
Koutarou Kyutoku | v _Y
Yuya Tanizaki | J C
Hiromichi Nishimura | m
Kouta Masuda | vc W
Ryuichi Kurita | Ic
Masaru Hongo | { D
Kanako Yamazaki | R ގq
Shingo Torii | ^
Kei Suzuki | k
Kazuhiko Kamikado | aF
Yoichi Ikeda | rc z
Koich Hattori | P
Koichi Murase |
Yasuki Tachibana | k ۋM
Hiroshi Ohki | m
Toshifumi Noumi | C r
Shinya Wanajo | a L
Tomoya Hayata | c q
Vojtech Krejcirik | NC`F[N HCe[t
Taro Kimura | ؑ Y
Gergely Fejoes | tFV QQC
Bruno Charron | V u[m
Taichi Kawanai | ͓
Naoto Tanji | O l
Daisuke Satow |
Hong Mao | }I z
Yuji Hirono | L Ym
Yusuke Hama | _ S
Hiroshi Suzuki | ؁@
Michael G. Endres| Michael G. Endres
Yuji Sakai| @S
Arata Yamamoto| R{@V
Kenji Maeda| Oc@u
Yasufumi Araki| r Nj
Akihiko Monnai| F