Thơ Nguyễn Đình Nam

Tình Hận của tôi

 


______________

 

Tiểu sử tác giả

____________

 

Nguyen Manh Tuong:

En guise de présentation

 

(lời tựa bằng tiếng Pháp của Nguyễn Mạnh Tường)

_____________

 

 

6 Mars 45

 

            Contradictions

 

            A un soldat français

 

Thư gửi Mai

 

Déclaration

 

Chương trình cải tiến

 

Chương trình thống nhất: ba tháng hè

 

Chấm thi

 

Chúc Tết 1956

 

Trăm hoa đua nở

 

Nhân văn Giai phẩm

 

Chúc Tết 1957

 

Nghỉ hè

 

Chúc anh B.T. mới lấy vợ

 

Tiễn vợ

 

Sầm sơn

 

Lý tưởng

 

Chúc Tết 1958

 

Đi học chính trị

 

Tiếng chủ

 

Kỷ niệm

 

Giáo sư dạy giờ tự thán

 

Mâu thuẫn thống nhất

 

Gặp gỡ

 

Tóc em

 

Ảnh Người

 

Đón bạn

 

Báo chí

 

Đi lao động

 

            Bậc chín

 

Sinh nhật

 

Tặng mậu dịch ăn Hàng Buồm

 

Tặng bác Chuyên

 

Đợi em

 

            Đợi chờ

 

            Bạn hỏi

 

            Gửi ông Dương Ngà

 

            Giấc mơ

 

            Thắc mắc

 

            Thi lô-gích

 

Phè phạch

 

Thời thế

 

Mon frère – Ai đi tới Pháp

 

Sinh nhật 63 tuổi

 

Tặng bạn – Liên hoàn tiếp theo

 

Kính tặng thầy Nguyễn Mạnh Tường

 

_______________________

                       

© Copyright by Nguyen Dinh Nam

 Tác giả giữ bản quyền: Cấm không được in lại phát tán dưới mọi hình thức nếu không được sự ưng thuận bằng văn bản của tác giả