Cập nhật: 09:17:25 - 20.10.2001


Tranh của nhà vật Nguyễn đ́nh Đăng

Hiền Châu
Tiến khoa học Nguyễn Đ́nh Đăng vừa một cuộc triển lăm nhân với 28 tranh sơn dầu tại pḥng triển lăm Sun Azelea của thành phố  Wako thuộc tỉnh Saitama, Nhật từ ngày 5 đến 11.10.2001.

Piano câm - tác phẩm sơn dầu của
Nguyễn Đ́nh Đăng tại triển lămNhật

Hôm khai mạc, đại sứ VN tại Nhật Dũng đă đến dự phát biểu chúc mùng.

Alexandre de Rhode - tác phẩm sơn dầu của
Nguyễn Đ́nh Đăng tại triển lămNhật

Dịp này, ông Akito Arima - nghị Quốc hội  Nhật, nguyên bộ trưởng văn hoá - giáo dục - khoa học công nghệ, nguyên chủ tịch Viện Vật - hoá học Nhật (RIKEN) - đă đọc một diễn văn, qua đó đánh giá tiến Nguyễn Đ́nh Đăng một nhà vật xuất chúng. Ông nói: "Tôi biết hai, ba nhà vật danh tiếng của Nhật cũng vẽ tranh, tuy nhiên họ coi hội hoạ chỉ như một cách tiêu khiển, giúp họ thư giăn, giảm những căng thẳng do công tác nghiên cứu nặng nề. Tranh của họ không trể so sánh với tranh của ông Đăng được. Ông Đăng coi hội hoạ như một nghề nghiệp thứ hai của ḿnh. Tranh của ông   giá trị nghệ thuật lẫn tŕnh độ chuyên nghiệp..." Tranh của tiến Nguyễn Đ́nh Đăng theo khuynh hướng siêu thực, kết hợp giữa văn hoá phương Đông phương Tây.

Nhà vật Nguyễn Đ́nh Đăng bảo vệ bằng tiến vật hạt nhân tiến khoa học toán - tại ĐH Tổng hợp quốc gia Moskva. Năm 1994 ông đến Nhật làm việc, từ năm 1995 làm việc tại RIKEN. Ông giáo Akito Arima đồng tác giả của 20 công tŕnh nghiên cứu khoa  học. Năm 1991 tiến Nguyễn đ́nh Đăng đă triển lăm tranh tại Nội.

(Theo tuổi trẻ chủ nhật, ngày 21.10.2001) 

 ©2003 Lao Dong All Rights Reserved - Contact us: mailto:webmaster@laodong.com.vn?subject=Website Contact